Φλαμπουρέσι - Το πρώτο επίσημο site
flabouresi.gr

 

                     Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυμφαίων


Χωριό : Κονισκός

Δημαρχεία Τυμφαίου

Τηλ.επικοινωνίας : 2432092040-1


Χωριό : Κονισκός

Δραστηριότητα : ΚΕΠ

Τηλ.επικοινωνίας : 2432092170 και FAX : 2432092233


Χωριό : Κονισκός 

Δραστηριότητα : Φαρμακείο

Τηλ.επικοινωνίας : 2432092282Χωριό : Φλαμπουρέσι 

Δραστηριότητα : Μελισσοκομικά είδη και προιόντα

"Το μέλι της Σοφίας"

Μέλι Κωνοφώρων - Άνθεων

Παραγωγός : Πήβολου Σοφία - Μαρία

Τηλ.επικοινωνίας : 2431036533                                                                                                                                                                                                 

Χωριό : Λογγάς 

Δραστηριότητα : Ξενοδοχείο

Τηλ.επικοινωνίας : 2432078191